whodoyoulike2016.com

Vurdering av hender

Her vil dere se en tabell på noen av de beste hendene du kan få på handa før flopp i hold’em. Du vil få informasjon om kallenavnet, plassering og klasseinndeling.

 

Rangering Kombinasjon Klasse Kallenavn
1 AA 1 American Airlines, Pocket Rockets, Bullets
2 KK 1 Cowboys, King Kong
3 QQ 2 Ladies, Jailhouse Rock
4 AKs 2 Big Slick in a suit
5 JJ 2 Jay Birds, Hooks
6 AQs 2 Big Chick, Little Slick
7 AK 2 Big Slick
8 AJs 3 Blackjack
9 KQs 3 Royal Couple
10 TT 3 Tintin
11 AQ 3 Big Chick, Little Slick
12 AJ 4 Kojak, King John
13 KJs 4 Kojak, King John
14 QJs 4 Ødipus
15 JTs 4
16 KQ 4 Royal Couple
17 KTs 4
18 QTs 4 Royal Couple
19 99 4
20 KJ 5 Harry Potter
21 KT 5
22 JT 5
23 QT 5
24 T9s 5
Previous Article
Next Article